Tuesday, December 13, 2011

ಚಿತ್ರ ಸಂತೆ.ಹುಡುಕುತ ನಿಂತೆ
ಎದೆಯಾಳದಲಿ ಹುದುಗಿರುವ 
ನೆನಪಿಗೆ ಬಣ್ಣವ 
ಕುಂಚ ಮೂಡಿಸಿದ 
ವಯ್ಯಾರ ಚಿತ್ರಗಳ 
ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿಟ್ಟು 
ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟುತಿರುವರು
ಸುತ್ತಲು ಭಾವದ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ!

ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಬಣ್ಣಗಳ 
ಚಿತ್ರ ರಾಶಿ 
ಸಂಜೆ ಗೋಧೂಳಿಯಲಿ 
ಆವರಿಸಿದ ಮಬ್ಬನು 
ಕಾಯುವ ಕುರಿಗಳಿಗೆ 
ತಿಳಿಸಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಕೂಡಿಸಿದ 
ಹಳ್ಳಿ ಹೈದನ ಬಿರುಸಿಗೆ 
ಹೊಂಬಣ್ಣ ಬಳಿದ 
ಪಡುವಣದ ಸೂರ್ಯ.

ಚಿತ್ರಕಾರನ ನೋಟಕೆ ನಾಚಿ
ಬಿರಿದ ಮಾಸಲೊಪ್ಪದ ತುಂಟನಗೆ 
ಬಿಗುವಾದ ಅವಳೆದೆಯಲಿ
ಅರಳಿದ ಕಾಮನೆಗಳಿಗೆ 
ಬಣ್ಣ ರಾಶಿ ಹಾಕಿ 
ಚಿತ್ರ ಸಂತೆಯಲಿ ಹುಡುಕುತಲಿರುವನು
ಕೂತು ಕಾಮನಬಿಲ್ಲ 
ಕನಸುಗಾರ!